6000 Kabinetter

Erklæring om persondata i forbindelse med jobansøgning hos John Bjerrum-Nielsen A/S.

 

Hvilke oplysninger må ikke registreres


Ifølge lovgivningen (Persondataloven, afsnit 2, kap.4§6) er der særlige regler for behandling og opbevaring af oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk eller religiøs overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold.
John Bjerrum-Nielsen A/S har ingen interesse i sådanne oplysninger og opfordrer dig til at undlade at inkludere disse i din ansøgning. Hvis din ansøgning alligevel indeholder sådanne oplysninger, giver du ved fremsendelsen af disse samtykke til at oplysninger kan registreres.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

John Bjerrum Nielsen A/S, industrivej 5, 6740 Bramming, Danmark, CVR.NR. 13703582


Rekruttering til ledige stillinger

Når du ansøger en ledig stilling hos John Bjerrum-Nielsen A/S, vil din ansøgning og kompetencer blive vurderet i forhold til den pågældende stilling.
Hvis jobbet bliver besat til anden side, vil du i det skriftlige afslag have mulighed for give John Bjerrum-Nielsen A/S lov til at gemme din ansøgning og tilhørende data ved et skriftligt samtykke. Derved får du mulighed for at komme i betragtning til en mulig anden relevant stilling. Dine data opbevares i vores HR-afdeling i 6 måneder fra du giver tilsagn, hvorefter dine data bliver slettet.
Uopfordret ansøgning
Når du sender eller afleverer en uopfordret ansøgning, vil din ansøgning blive gemt i vores HR-afdeling. Din ansøgning og dine kompetencer bliver løbende vurderet i forhold til relevante ledige stillinger hos John Bjerrum-Nielsen A/S
Dine data opbevares i 6 måneder vi har modtaget den uopfordrede ansøgning. Herefter bliver alle dine data slettet.
Referencer
Vi tager ikke referencer eller kontakter tidligere arbejdsgivere uden dit skriftlige samtykke.

Oplysninger fra sociale medier

Hvis vi foretager en søgning på sociale medier som f.eks. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram i forbindelse med din ansættelse, opbevarer vi oplysninger herom.
Oplysninger fra personlighedstest
Hvis du gennemfører en personlighedstest i forbindelse med ansættelsen, opbevarer vi resultatet af denne. Dette kræver dog dit samtykke. Vi anvender personlighedstest for at vurdere, om dine kompetencer og kvalifikationer passer ind til virksomhedens profil og den konkrete stilling.

Dine Rettigheder

Du har visse lovbestemte rettigheder, du kan gøre gældende over for John Bjerrum Nielsen A/S. Herunder følger et resumé af disse rettigheder. Du finder komplette oplysninger om dine rettigheder i Persondataforordningen, kapitel 3-5.
a. Ret til adgang/registerindsigt. Du har ret til at få at vide, om vi behandler personoplysninger om dig. Hvis det er tilfældet, har du ret til at blive underrettet om bl.a., hvilke personoplysninger der behandles, formålene med behandlingen, hvilke eksterne modtagere der har adgang til dine personoplysninger, og hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.

b. Rettelse af urigtige oplysninger. Du har ret til at forlange, at vi berigtiger urigtige eller ufuldstændige oplysninger om dig.

c. Sletning af visse oplysninger. Du har ret til at forlange, at vi sletter dine personoplysninger under visse forudsætninger, f.eks. at personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, vi indsamlede dem til.

d. Ret til at gøre indsigelse mod John Bjerrum Nielsens behandling af personoplysninger. Du har under visse forudsætninger ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

e. Ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du har i nogle tilfælde ret til at forlange en begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du f.eks. har bestridt, at dine personoplysninger er korrekte, kan du forlange en begrænsning af behandlingen, i perioden indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte.

f. Klager. Hvis du vil klage over John Bjerrum Nielsens behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en sådan klage til Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til John Bjerrum Nielsen A/S på mail kj@bjerrum-nielsen.dk

Anvendelse

Dine personlige data vil udelukkende blive anvendt af John Bjerrum-Nielsen A/S i forbindelse med rekruttering. Dine personlige data opbevares fortroligt og er kun tilgængelige for ledere og HR-afdeling, der er involveret i den pågældende rekruttering.

Hvis en rekrutteringsvirksomhed håndtererer rekrutteringsprocessen, vil vi kunne overføre dine personoplysninger til denne. Denne modtager har kun ret til at behandle dine personoplysninger på selskabets vegne i forbindelse med, at de udfører en tjeneste for selskabet.

Kontakt

Har du spørgsmål til behandlingen af dine persondata hos John Bjerrum-Nielsen A/S, er du velkommen til at kontakte os på mail kj@bjerrum-nielsen.dk

Skulle du mod forventning have en oplevelse af at dine data ikke er blevet korrekt behandlet, bedes du kontakte os.
Det er ligeledes vores pligt at oplyse, at du kan indgive klage til datatilsynet om nødvendigt.

 

Denne persondatapolitik er sidst opdateret 16 maj 2018