6000 Kabinetter

Code of Conduct


Hos Bjerrum Nielsen Group stræber vi efter at leve op til vores kunders kvalitetsforventninger, minimere vores miljøpåvirkning og skabe et sikkert og godt arbejdsmiljø, samtidig med at vi ønsker at integrerer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (“ESG”) forhold i vores aktiviteter.

Vi søger løbende at udvikle og forbedre vores tilgang til afbødning af klimaændringer, tilpasning til klimaændringer, bæredygtig brug af vand, beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer, forebyggelse af forurening og cirkulær økonomi. Vi uddanner vores medarbejdere med fokus på et sikkert arbejdsmiljø, og vi respekterer menneskerettighederne. Vi overholder gældende lovgivning og har en høj standard for etik, ledelse og gennemsigtighed.

Vi har hos Bjerrum Nielsen Group derfor valgt at udarbejde et adfærdkodeks (Code of Conduct). Gennem dette adfærdskodeks ønsker vi at give dem, der arbejder for eller på vegne af  Bjerrum Nielsen Group, vores eksplicitte forventninger til deres præstationer, så vi sammen leve op til målsætningerne.

Du kan læse den fulde udgave af vores Code of Conduct her.

Denne Code of Conduct er sidst opdateret d. 31.03.2022