Tampongtryck och varmprägling

Tampongtryck är en mycket flexibel tryckteknik, som låter oss trycka logotyper och/eller text på praktiskt taget alla typer av material och geometriska former.

John Bjerrum Nielsen A/S har stor erfarenhet av denna teknik och erbjuder mönster- och texttryck med mycket bra upplösning på såväl bestrukna som obestrukna material.

Tampongavdelningen förfogar över avancerade servostyrda verktyg, som kan arbeta med flerfärgstryck på ojämna och välvda ytor.

John Bjerrum Nielsen A/S erbjuder även dekorlösningar utförda med värmepräglingsteknik.