Arbejdsmiljø

Virksomhedens arbejdsmiljømålsætning er, at vi til stadighed vil skabe og fastholde arbejdspladser, hvor sundhed og trivsel er i fokus. Alle vore medarbejdere bliver motiveret til at have en ensartet og positiv holdning til og forståelse af de på virksomheden gældende arbejdsmiljøregler ved at

• alle vore medarbejdere fortløbende informeres, uddannes og trænes i de krav som vi og myndighederne i fællesskab stiller til vor arbejdsplads og vore omgivelser.

• vi har adgang til og anvender værdifuld rådgivning fra vor faste arbejdsmiljørådgiver fra Arbejdsmiljøeksperten.

Bjerrum Nielsen Industrilakering har altid fået højeste udmærkelse for sit arbejdsmiljø af Arbejdstilsynet, senest med endnu en grøn Smiley.