Kvalitets- och miljödirektiv

Kvalitetssystemet hos John Bjerrum Nielsen A/S er i juni 2015 ISO 9001-certifierad af Bureau Veritas.