Tre, MDF og plast

Tre og MDF krever spesiell kompetanse for optimal kantavslutning etter lakkering. John Bjerrum Nielsen A/S har i en egen avdeling for CNC trearbeid utviklet en spesiell teknikk på dette feltet. Gjennom de riktige lakkeringsteknikker og påfølgende kantarbeid oppnås unik finish av kanter og overflater. I avsnittet om CNC trebearbeid kan du lese mer om dette.

Plast krever en grundig kunnskap om materialer for de ulike typer plast for å oppnå riktig heft og overflatekvalitet.

John Bjerrum Nielsen A/S har betydelig kompetanse og erfaringer på dette feltet gjennom langvarigt samarbete med kundene innenfor TV kabinett produksjon og bilindustrien.