Kapasitet og seriestørrelser

John Bjerrum Nielsen A/S har fire automatiske lakkeringsanlegg med betydelig kapasitet og fleksibilitet, og ytterligere tre manuelle anlegg.

De automatiserte anlegg er utstyrt med 24 høyteknologiske robotter og overvåkingssystemer og systemer for rask fargeendring. Anleggene lakkerer i støvfritt miljø med en høy grad av finish, nøyaktighet og ensartethed.

Vores erfarne og dyktige medarbeidere håndterer både store og små serier helt ned til den minste produksjon i vores manuelle anlegg.