Maskering

Ibland krävs en strikt åtskillnad mellan två eller flera ytor. Inga problem. John Bjerrum Nielsen A/S erbjuder avancerade och effektiva lösningar , utprövade för att minimera kostnaden för maskeringsprocessen.

Vi producerar också lämpliga mallar som följer precisionskraven för alla typer av objekt.