Kapacitet och seriestorlekar

John Bjerrum Nielsen A/S förfogar över fyra stora automatiska lackeringssystem med stor kapacitet och flexibilitet, samt ytterligare tre manuella system.

De automatiska systemen för våtlackering är utrustade med 16 högteknologiska robotar med integrerad övervakning, kompletterat med system för snabbändring av färg. Miljön är dammfri och arbetet utförs med fokus på högkvalitativ finish, noggrannhet och likformighet.

Vår kompetenta, välutbildade personal hanterar både stora och små serier, ända ner till enstaka produkter i vårt manuella måleri.