I 90'erne investeres i efterbrænding til beskyttelse af det eksterne miljø.
I 1999 fejrer JBN A/S 50-års jubilæum
Efter turnaround i 2004 udvides kundeportegølgen betydeligt til bl.a. automobilindustrien.
Nye opgaver kræver investering i ny 5-axet CNC fræser
I 2010 investeres i automatisk anlæg til afkortning og lakering af 7 m lange profilemner.

1995 - 2010

1995 – 2000...Alle lakeringsanlæg moderniseres og der investeres i efterforbrænding til beskyttelse af det eksterne miljø. Samtidig investeres der i energigenindvinding. Virksomheden beskæftiger 120 medarbejdere.
Flytningen af træafdelingen til nyopført produktionshal på Industrivej 6 gennemføres. Det bebyggede areal udgør nu ca. 11000 m2.
1999...Virksomheden afholder 50 års jubilæum.
2000...Frygtede IT problemer vedrørende årtusindskiftet udeblev.
2004...JBN A/S gennemfører turn around. Kundeportefølgen udvides betydeligt.
2008...Nye opgaver kræver investering i ny 5axet fræsemaskine.
2009...John Bjerrum Nielsen A/S fylder 60 år.
2010...Ny profilafdeling med automatisk afkortning – fræsning og lakering tages i brug.