Elektromagnetisk skjerming

Elektroniske enheter krever ofte skjerming for å hindre elektronisk støy, på engelsk kalt EMC skjermning.

John Bjerrum Nielsen A/S har betydelig kompetanse i å anvende ledelak till elektronisk skjerming, en prosess som krever effektiv og avansert avdækning før påføring av ledelakken.

Vi gir full dokumentasjon av skjermingens konduktivitet.