CAD/CAM-programmering

Bjerrum Nielsen Industrilakering tilbyder konstruktion og udfærdigelse af tegningsdokumentation for kunden.

Vi programmerer direkte via CAD/CAM med kundens eget tegningsmateriale som grundlag.

Samtidig produktionsmodner vi processen, så den forløber optimalt med hensyn til omkostninger, tid og kvalitet.